Boendeinformation - Felanmälan

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som våra hyresgäster har.
Om du inte hittar svaret på din fråga, skicka gärna en fråga till oss.

Avflytt
Vid avflyttning skall lägenheten besiktigas. Lägenheten och tillhörande utrymmen som förråd och garage ska vid tillfället vara tömda och städade. Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten, t ex dörrar, hatthyllor och gardinbeslag skall lämnas kvar i lägenheten. Boka tid för besiktning senast två veckor innan avflyttningsdatum. Nycklar återlämnas senast kl 12:00 avflyttningsdagen.


Balkong
Blomlådor eller dylikt får inte hängas utanför balkongen p g a risken att falla ned och orsaka skada. Tänk också på att endast el-grill får användas på balkong eller uteplats samt att man inte får slänga ut fimpar, skräp m.m.


Hemförsäkring
Kom ihåg att teckna hemförsäkring, den omfattar samtliga i din familj och täcker, förutom skador på dina ägodelar, även sådant som kan drabba fastigheten vid brand eller vattenskada. Saknar du försäkring kan dina kostnader bli mycket stora vid eventuell olycka.


Jour - när kontoret är stängt
Vid allvarliga/akuta fel och efter öppettider ring 070-640 04 57


Parkering
Parkering får endast ske på markerade platser och naturligtvis endast på den plats du själv hyr.


Soprum
Det är allas ansvar att se till att soprummen är prydliga. Var noga med att slänga rätt saker på rätt ställe i soprummet!

Brandvarnare
Fastighetsägaren tillhandahåller en brandvarnare till samtliga lägenheter. Det åligger hyresgästen att kontrollera brandvarnarens funktion under tiden man bor i lägenheten, och byta batteri när det behövs. Vid fel görs en felanmälan, använd gärna felanmälan via hemsidan.


El-abonnemang
El-abonnemang tecknas och betalas av dig som boende med valfri leverantör. För att vara säker på att ha el vid inflyttning bör du anmäla din nya adress senast två veckor före inflyttning. Glöm inte att avsluta el-abonnemanget vid avflytt.


Felanmälan
Felanmälan kan göras direkt via hemsidan eller per telefon
under kontorstid 0372-77 50 00.


Hyresbetalning
Betalning av hyran ska ske i förskott senast sista vardagen i månaden innan. Hyresavier lämnas ut kvartalsvis.
Går det ut påminnelse tillkommer 140 kr i påminnelseavgift.


Störning
Vår ambition är att det ska vara lugnt och trivsamt i våra hus, oavsett tid och dag. Vissa ljud måste dock du som hyresgäst ha överseende med ex hushållsmaskiner, steg och röster. Om du upplever att dina grannar stör t ex genom hög musik, bråk och skrik kontaktar du kontoret. När du anmäler störningen till oss råder tystnadsplikt och du har alltid möjlighet att vara anonym gentemot den störande hyresgästen.


Trapphus
Trapphus skall hållas fria från cyklar, barnvagnar, leksaker, lösa mattor, skräp mm. Trapphuset är en utrymningsväg och får ej blockeras. Ambulans och räddningstjänst måste ha fri väg om olyckan skulle vara framme.

Flyttstädning
Lägenheten skall vara väl rengjord och städad. Glöm inte balkong och förrådsutrymmen, garage etc. Tänk på att om lägenheten inte är välstädad måste vi debitera dig för städkostnaden.


Mattor
Skaka ej från fönster eller balkong då det vållar dina grannar obehag.


Tvättstuga
Tänk på att hålla dina tvättider och att göra ren den utrustning som Du använt. Sopa och torka golvet. Släng bort tomma förpackningar. Kontrollera att Du stängt av samtliga maskiner (förutom de där det speciellt anges att de inte ska stängas av), att du inte glömt kvar något i eller kring maskinerna samt släckt belysning i tvättstuga och torkrum. Vattnet ska alltid stängas av. Husdjur får inte vistas i tvättstugan. Här gäller den gamla trivselregeln: Lämna tvättstugan i samma fina skick som Du vill finna den!


Uppsägningstid
Avflytt kan ske tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Exempel - om du säger upp din lägenhet någon gång mellan den 1-31 januari, gäller uppsägningen till avflyttning den 1 maj. Undantag från ”tremånadersregeln” endast vid dödsfall då uppsägningstiden är en månad. Under uppsägningstiden är du skyldig att låta intresserade hyresgäster få se på lägenheten fastän du ej flyttat ut.


Rökning
Rökning bör ej förekomma i lägenheten, ej heller på balkongen om det stör grannarna, eller i trapphuset. Kostnader som är relaterade till rökning kommer att debiteras hyresgästen vid utflyttning.


Husdjur
Kostnader som är relaterade till eventuella skador orsakade av husdjur kommer att debiteras hyresgästen vid utflyttning.

Fråga Hyresväden

Flyttanmälan till Skatteverket
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.